Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Kansli/Styrelse

Birstahov som är vår specialhall ligger på Birstavägen 4 i Sundsbruk (Birsta)


Eftersom vi är en ideell förening så sker all kontakt via mail. Vi svarar så fort som möjligt.


Email: kansliet@sundsvallsgymnasterna.se


Styrelse


Ordförande:

Patrik Ekman, patrik.ekman@hotmail.com


Vice ordförande: 

Marika Bäckström, marika@sundsvallsgymnasterna.se


Kassör:

Ulrika Millén

Ulrika Andreasson


Sekreterare:

Veronica Yng-Gisslin, Veronica.yng.gisslin@telia.com


Ledamöter:

Annelie Zakrisson

Kia Salomonsson


Årsmöteshandlingar

2018


Inklusive verksamhetsberättelse för 2017


Innehåll

Dagordning vid Sundsvallsgymnasterna Jaktfalkens GF 32:a årsmöte den 24 april 2018 ..3

Föreningen………………………………………………………………………………….4

Årsrapport till Svenska Gymnastikförbundet 2017………………………………………...6

Verksamheten 2017………………………………………………………………………...7

Arbetsplan för Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken under 2018……………………………11

Bilagor:

Bilaga 1 Budget för verksamhetsåret maj 2018 – april 2019

Bilaga 2 Revisionsberättelse

Bilaga 3 Styrelsens förvaltningsberättelse 2017 (balans- och resultaträkning)Föredragningslista vid Sundsvallsgymnasterna Jaktfalkens GF 32:a årsmöte den 24 april 2018

Dagordning

 • Årsmötet öppnas

 • Val av ordförande för mötet

 • Val av sekreterare för mötet

 • Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll

 • Fastställande av röstlängd

 • Fråga om årsmötet har utlysts i behörig ordning

 • Fastställande av dagordning

 • Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

 • Föredragning av styrelsens resultat- och balansräkning

 • Föredragning av revisionsberättelsen

 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och för den tid som revisionen omfattar

 • Fastställande av medlemsavgifter

Förslag från styrelsen: Oförändrade, dvs 200 kronor/år

 • Eventuella motioner

 • Val av ordförande för verksamhetsåret 2018/2019

Avslutad mandattid: Patrik Ekman

Förslag: Omval Patrik Ekman

 • Val av ledamöter för en tid om två år

Avslutad mandattid: Marika Bäckström, Annelie Zakrisson, Veronica Yng Gisslin, Ulrika Andreasson.

Förslag: Omval/nyval ledamöter på en tid om två år

Marika Bäckström, Annelie Zakrisson, Ulrika Andreasson.

 • Val av ledamöter för en tid om ett år                                                                                                                             Förslag: Henrik Ahlman

Ledamöter med ett år kvar: Ulrika Millén, Kia Salomonsson

 • Val av revisor för en tid om ett år

Avslutad mandattid: Bo Anders Öberg

Förslag: Bo Anders Öberg


Förslag på suppleanter

    Ann-Charlotte Ek

    Stina Sandin

    Helena Duvemo


Valbredningen

Avslutad mandattid: Karl Duvemo, Anders Fors

Förslag: Årsmötet föreslår och beslutar om valberedningens sammansättning

 • Fastställande av arbetsplan och budget för verksamhetsåret 2018

 • Övriga frågor

 • Mötet avslutas


Föreningen

Styrelsens sammansättning 2017/2018

Ordförande: Patrik Ekman

Kassör: Ulrika Millén och Ulrika Andreasson

Sekreterare: Veronica Yng Gisslin

Ledamöter: Marika Bäckström, Kia Salomonsson, Annelie Zakrisson

Revisor: Bo Anders Öberg

Valberedning: Karl Duvemo, ordförande och sammankallande, Anders Fors

Adresser

Kansliet, Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken GF

Birstavägen 4, 863 33 Sundsbruk

E-mail: kansliet@sundsvallsgymnasterna.se

Hemsida: www.sundsvallsgymnasterna.se

Postgiro: 49 76 44 – 5

Organisationsnummer: 889200-9005

Ordförande

Patrik Ekman

patrik.ekman@hotmail.com

Bladgränd 8, 852 36 Sundsvall

070 – 288 12 52

Kassör

Ulrika Millén Ulrika Andreasson

Klackvägen 5 I Parkgatan 29

856 53 Sundsvall 852 38 Sundsvall


Information

Information delges våra gymnaster, föräldrar och ledare via mail, facebook och vår hemsida. Det mesta förmedlas via vårt kansli. På föreningens hemsida finns också information om föreningens verksamhet.


Kommittéer:

Utbildningskommittée, Marika Bäckström och Annelie Zakrisson

Tävling/uppvisningskommittée, under uppbyggnad

Sektioner

Barn och Ungdom (BAS)

AG

Trupp

PTG (Parkour/Tricking/Gymnastics)


Sammanträden

Styrelsen har haft sju stycken protokollförda sammanträden under verksamhetsåret 2017/2018

Kommittéer

Kommittéerna har under året ordnat ledarträffar, ledarutbildning, föräldramöten och olika aktiviteter för de aktiva.

Försäkringar

Våra medlemmar och ledare är olycksfallsförsäkrade genom TryggHansa. Tävlings- och träningslicensen tecknas hos Pensum

Kurser och ledardagar

Våra ledare har under verksamhetsåret deltagit i olika kurser, ledardagar och konvent för att vi hela tiden ska säkerställa att de aktiva får de bästa instruktörerna och så att föreningen kan garantera deras säkerhet och utveckling.


Årsrapport till Svenska Gymnastikförbundet 2017

Samtliga medlemmar

Antal medlemmar      767 st

Antal kvinnor            491 st

Antal män                275 st


KÖN KVINNOR

ÅLDERSINTERVALL           0-6 7-12 13-20 21-40 41-

Aktiva medlemmar            39   277  92     47      32


KÖN MÄN

ÅLDERSINTERVALL            0-6 7-12 13-20 21-40 41-

Aktiva medlemmar            12   155   78     16     14


KÖN KVINNOR

ÅLDERSINTERVALL           0-20 21-40 41-60 61-

Aktiva ledare                    25    43      28     0

Styrelse                                   1        5      0


KÖN MÄN

ÅLDERSINTERVALL          0-20 21-40 41-60 61-

Aktiva ledare                   19    11      12     0

Styrelse                            0      0       1      0


Verksamheten 2017/2018


Verksamhetsberättelse PTG, parkour-tricking-gymnastic 2017


Vi har fortsatt att jobba med att få in våra gymnaster eller f.d gymnaster som ledare inom sektionen vilket har inneburit att vi har kunnat ge alla som har sökt plats inom PTG chansen att börja.

Vi har nu ca: 180 gymnaster på årsbasis i sex basgrupper och två fortsättningsgrupper med killar och tjejer från 9 års ålder och uppåt.

Vi har tack vare ombyggnaden av stora delar av hallen större möjligheter att utveckla gymnasterna med varierande och säker träning.

Vi har fortsatt att utveckla våra tränare via utbildningar via gymnastikförbundet, bas och trupp, basic och trampett 1/tumbling under året.

Vi ser fram emot ytterligare ett utvecklande år 2018.


Tack till alla ledare och föräldrar som hjälper till så att sektionen kan växa.


Patrik Ekman


Verksamhetsberättelse Trupp 2017


Trupp har under 2017 utvecklats med bredd och startat ytterligare en Trupp för barn födda 09-10 och fyllt på med barn/ungdomar i nybörjargrupper fr.9 år.

Vi har parallellt med detta fortsatt utveckla Bas-verksamheten för att fånga intresse och ge fler möjlighet att utvecklas i denna fantastiska sport.

Vi jobbar ständigt med att rekrytera tränare såsom äldre gymnaster och föräldrar som vill engagera sig i sitt barn intresse.

Flera tränare, hjälptränare och föräldrar har under året gått utbildningar via gymnastikförbundet. Vilket vi ser som ett viktigt steg i utvecklingen för föreningen.

Trupp 1-7 har deltagit i flera tävlingar, Gävleborgsjakten och Truppcupen i Östersund, och vi har även under året deltagit med mixlag.

Ett flertal av våra gymnaster i Sundsvallsgymnasterna har tävlat under Norrlandslaget som är en satsning mot högre nivå som bedrivs i samarbete med Gefle gymnastikförening, laget vann RC-mix i Falun och blev svenska mästare på JSM i mixedklassen. Vi har även samma samarbete med Gävle och deras SM mixlag på seniornivå där det 2017 blev en fjärde plats på SM.

Vi jobbar ständigt med att bibehålla möjligheten att utvecklas med glädje för alla gymnaster.

Jag vill passa på att tacka alla föräldrar för att ni ställer upp och hjälper till vid tävlingar, uppvisningar och läger. Utan er vore detta inte möjligt. Stort Tack! 


Tack till alla tränare som är helt fantastiska!


Marika Bäckström/Patrik Ekman

Sektionsansvariga, Trupp


Verksamhetsberättelse BAS 2017


Under hösten 2017 och våren 2018 har vi haft en barngrupp på Bosvedjeskolan. Den drivs av ideella krafter med föräldrar som tränare. Vi har på Birstahov haft BAS grupper, en för barn födda 2007-2008 och en för barn födda 2009. På Birstahov har vi flera BAS-grupper för de födda 2011, 2010, 2009 och födda 2008 och äldre.

Vi är inom BAS i ständigt behov av hjälpledare vilket har varit svårare att tillgodose i lördagsgruppernas verksamhet. Vi kör regelbundet kunskapskontroller och erbjuder barn att välja inriktning mot tävlingsverksamhet eller fortsätta ren träningsgrupp för att behålla ungdomar i rörelse.

Man kan fortfarande göra intresseanmälan till redan fullsatta grupper, men vi ser nu att vi i stort sett kan ge alla en plats som vill börja med gymnastik. Vilket såklart känns väldigt roligt.

I denna verksamhet ska man få möjlighet att prova på alla våra sektioner och utvecklas i sin egen takt. Vi har vid terminsstart anordnat interna ledarutbildningar.


Marika Bäckström


Verksamhetsberättelse för kvinnlig och manlig AG 2017


Vår sektion har under året inte lagt till någon grupp men försökt att fylla på grupperna så att det ska vara så fullt det bara kan och ändå ha en bra kvalificerad och säker träning. Vi har märkt att förfrågan från framförallt yngre tonårstjejer har ökat vilket vi tycker är jättekul.

Vi har deltagit i flertalet tävlingar i regionen. Två i Timrå där den ena var Höstpokalen och vi hade en tjej som kvalade in till Aspiranterna som är en utvecklingsgrupp för tjejer som vill satsa på sin gymnastik. Till Östersund var vi en gång med flertalet gymnaster som presterade mycket bra ovh var nöjda och glad efteråt. Vår egen Birstacupen har hållits två gånger och det har varit över 120 stycken deltagare vid varje tillfälle. Föreningar utanför den egna regionen har även kommit på dessa två tävlingar.

Förutom tävlingarna i vår region har vi deltagit på tävlingar i Malmö, Stockholm och Köpenhamn.

Under året har vi fortsatt vårt lägersamarbete med SOL-flickorna och Michael Hultén, det har varit uppskattat och vi hoppas på att samarbetet mellan regionerna kommer att fortsätta att utvecklas.

Våra killar har varit på läger i Umeå två gånger under 2017, ett på våren och ett på sensommaren, mycket lyckat och bra läger där både gymnaster och tränare kunde utbyta erfarenheter. Vi hade även en kille som kvalificerade sig till Riksfinal under 2017.

I början av året hade vi Jack Hedge från London hos en vecka och höll i ett läger. I mars fick vi förmånen att ha en tränare från Brasilien hos oss under tre veckor, Luan Santos. En mycket bra tränare som spred sina kunskaper bra trots språksvårigheter. Både gymnaster och ledare uppskattade hans korta visit hos oss. Ytterligare en internationell tränare hade vi förmånen att ha hos oss under tre månader, Zoe Lorentzin från Australien. Zoe har själv varit gymnast på internationell nivå samt en mycket högt resumerad tränare både i Australien och USA. Hon hjälpte tränare och gymnaster att utvecklas och är saknad nu när hon har åkt hem.

Våra tränare har utvecklats dels med de internationella tränare vi har haft tillgång till och dels genom att de har gått utbildningar vi Gymnastikförbundet. Det stora bekymret med tränare på högre nivå för att hjälpa våra tjejer på toppen kvarstår dock och vi hoppas att vi hittar en bra lösning på det under kommande år. Det har varit ett roligt och händelserikt år och vi ser fram emot att se vad kommande år bär med sig.

Ett stort och varmt tack till alla föräldrar för all er hjälp vid tävlingar, läger, på ett enastående sätt ställer ni upp med bakning, städning, flytt av redskap och fikaförsäljning.

Ett stort och varmt tack till alla ledare som på sin fritid finns där för våra gymnaster och hjälper dom att utvecklas och nå sina mål – både stora och små – på vardagar och helger och även på bortatävlingar. Ni är fantastiska.

Ett stort och varmt tack till våra gymnaster som sprider glädje och gemenskap i hallen och hjälper varandra att komma framåt, stöttar när någon har det lite tufft och ger varandra beröm när man ser någon lyckas. Ni är anledningen till att vår förening växer och blomstrar och har ett väldigt gott rykte ute i gympasverige. Fortsätt vara fantastiska!

Annelie Zakrisson

Jag vill även passa på att tacka alla föräldrar och ledare som gör ett enastående jobb under våra träningar, tävlingar och läger. Med god mat, bakning, städning och inte minst positiv anda hjälper ni till att utveckla våra ungdomar.


Tack!


Annelie Zakrisson, sektionsansvarig AGSlutord för Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken GF verksamhet 2017


Breddverksamhet har varit fokus vilket har gett ett mycket lyckat resultat både idrottsligt och ekonomiskt. Flera barn och ungdomar har haft möjlighet att börja med gymnastik!

Även inom tävlingsgrenarna har det varit ett lyckat år för våra gymnaster med finna resultat både regionalt och nationellt.


Vi är en ideell förening och kräver därför en del av våra medlemmar och föräldrar. Detta är viktigt eftersom engagemanget från föräldrar och familjer idag är helt avgörande för att kunna bedriva och utveckla vår förenings arbete. Alla behövs med det var och en kan bidra med. Vi kommer fortsätta med att följa den röda tråden när det gäller de ekonomiska riktlinjerna.


Under året har vi jobbat med föreningsstruktur och utvidgat användandet av medlemsregistret som vi har i sportadmin. Redan aktiva tränare har klivit fram och nya tränare har värvats in. Vi fortsätter att utbilda dessa ledare så fort det finns möjlighet med kurser i vårt närområde.


Vi kan vara stolta över en förening med ekonomin i balans. Detta tack vare inkomstbringande arbete av oss medlemmar. Vi säljer Sverigelotter 2-4ggr/fam/år vilket ger en bra extrainkomst på ca: 350 000 kr/år och möjlighet till att i förväg kunna budgetera för inköp av redskap m.m. som behövs till verksamheten. Vi håller på att lyckats med att skapa en ekonomisk buffert för att kunna hyra hela fastigheten vilket skulle göra att vi får bättre förutsättningar att kunna bedriva en ännu bredare verksamhet.


Vi har under året fortsatt att investera i redskap  för att ge tränarna och gymnasterna ännu bättre förutsättningar. Vi kommer att fortsätta att investera i redskap under 2018. Vi hoppas även att vi ska kunna ta över större delar av lokalen för att kunna utöka med styrketräningsrum, danslokal och att kunna flytta kansliet för att göra en bättre och större köksavdelning.


Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken GF är en förening med en bred verksamhet, något som ger en utmaning i fråga om att skapa sammanhållning, gemensam satsning och en känsla av tillhörighet. Den utmaningen önskar jag att styrelsen, alla medlemmar, ledare och föräldrar fortsätter jobba med under nästa verksamhetsår.


Med dessa ord vill jag tacka alla engagerade medlemmar, ledare, föräldrar och även styrelsen för ett lärorikt år och ett gott samarbete!

 

Patrik Ekman, ordförande

 

Arbetsplan för Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken under 2018

 • Att fortsätta propagera för att skapa en bra gymnastik för alla, anpassad efter olika aktivas behov.

 • Att värva och utbilda nya ledare samt fortbilda nuvarande ledare och styrelse inom föreningens alla verksamhetsdelar.

 • Att satsa på fler ledare och grupper inom barn- ungdom- bas och tävlingsgymnastiken och PTG.

  Att fortsätta arbeta för att få tillgång till mer yta genom att hyra mer yta på Birstahov och en eventuell utbyggnad.

 • Att delta i tävlingar på alla nivåer inom de ramar som sektionerna förfogar över.

 • Att marknadsföra föreningen och vår gymnastik för att behålla eller öka medlemsantalet.

 • Att redovisa ett rimligt ekonomiskt resultat.

 • Att använda den samlade kompetensen inom föreningen.

 • Att verka för ett effektivt användande av Birstahov.

 • Att verka före en drog- och alkoholfri miljö i hela föreningen.

 • Att verka för en ökad föreningskänsla genom aktiviteter för alla ledare inom de olika verksamhetsområdena.

 • Att göra oss kända för att vi är föreningen som har ”Gymnastik för alla”.

 • Att verka för ett kamratligt klimat där alla kommer till tals, är delaktiga och känner gemenskap oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, fysiska/psykiska hinder, sexuell läggning eller religon.

Dessa riktlinjer har vi jobbat efter under 2017 med ett gott resultat och kommer fortsätta med kontinuerligt under 2018.Budget maj 2018 till april 2019


Intäkter:


Medlemsavgifter                               145 000,00

Träningsavgifter                            1 250 000,00

Licensavgifter                                   165 000,00

Idrottslyftet                                       25 000,00

Hyresintäkter                                   125 000,00

Föreningsgemensamma intäkter          50 000,00

Sverigelotter                                    740 000,00

LOKstöd                                          350 000,00


Summa intäkter                             2 825 000,00         


Kostnader:


Hyra                                              300 000,00

Medlemsavgifter förbundet                28 000,00

Licenser                                           91 000,00

Sverigelotter                                   390 000,00

Reperationer underhåll                     150 000,00

Inköp redskap                                 600 000,00

Övrigt                                              75 000,00

Ledarersättningar                            500 000,00

Löner                                             125 000,00

Lagstadgade sociala avgifter             230 000,00

Utbildning                                       300 000,00


Summa kostnader                         2 789 000,00


Budgeterad vinst                               36 000,00


Revisionsberättelse och Balans/resultatrapport kommer finnas utskrivna på årsmötet.


 
Silversponsor
Bronssponsorer
Samarbetspartner: