Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Underlag gymnast/föräldramöte, trupp 1, ht 2020
2020-08-26 12:29

Gymnast och föräldramöte trupp 1 ht 2020, 27/8 kl. 20.00:


Dagordning

*Gymnaster

*Ledare

*Tävlingslag

*Förväntningar

*Träningar, kalender

*Läger/tävlingar

*Kostnader

*Norrlands JSM

*Senior SM-laget

*Att vara Elitgymnast

*Städning


-Gymnaster/lag vt 2020:

SM senior-mix 17 år och äldre med nivå/närvaro:

Sebbe ( Elis, Felix, Per )

Norrlands JSM-mix 15-18 år med nivå/närvaro:

Anna, Hedda, Alma, Engla, Sara S, Per, Elis, Felix

Övriga:

Sara J, 


-Ledare

Patrik Ekman 070-2881252, patrik.ekman@hotmail.com

Ida Martinsson, 070-204 31 36 ,  idamartinsson80@hotmail.com


Förväntningar:

-På oss ledare:

*Planerade träningar

*Ge alla de bästa förutsättningarna både individuellt och som lag för att utvecklas på lång sikt

*Säkerhet

*Skapa Gemenskap


-På Gymnaster

*Laget före jaget

*Rehab

*Fokuserade, bättre fokus för att inte förstöra för varandra

*Hjälpa varandra

*Närvaro på träningarna, vi är ett lag. Närvaro även vid skada. Meddela på fb/messenger alt. via Sms om ni inte kan komma, annars räknar vi med att alla kommer.

*Göra sitt bästa

*Komma i tid alt. ändra tiden?

*Effektivare träningar, frukt på gymytan

*Kolla mycket film på sig själva och andra. Analysera friståendet ofta.-På föräldrar:

*Rehab, besöka sjukgymnast tidigt, följa upp.

*Kost, bra mat ca: 1 timme innan träning

*Sömn minst 8 timmar

*Hjälpa till utanför träningen, städning, vid tävling/läger, ombyggnader

*Stötta era barn och ge dom eget ansvar

*Låta oss tränare sköta träningsupplägget/uttagningar

Förväntansdokument i sin helhet finns på vår hemsida.

www.sundsvallsgymnasterna.se


-Träningsupplägg/tider:

*Måndagar 18.15-21.15

Fokus benstyrka

*Onsdag 18.15-21.15

Fokus redskap, överkroppsstyrka

*Torsdag 18.15-21.15

Fokus redskap, benstyrka

*Söndag 18.15-21.15 ( När SM och/eller Norrlands har träning i Gävle så är det samträning med trupp 2, 17.15-20.00)

Fokus fristående


Vi kommer inte ta hänsyn till de som inte kommer på alla träningar, utan under veckan kommer alla tre redskap köras men inte under varje träning.


Plus 1-2 styrke- konditions- stretchpass varje vecka hemma eller på gym


Periodiseringen för terminen ligger i driven, FB SM-satsning


Vi kommer kommunicera ändrade träningstider via vår FB-grupp. Alla tider finns i kalendern via medlemsappen eller på vår hemsida.-Individuella samtal

*Påbörjas nästa vecka

*Kommer ske innan träningarna

*Läggs in som omröstning på FB

*Gymnasterna ansvarar för att  det formulär som jag vill att ni fyller i innan samtalen blir gjorda men föräldrarna måste svara på ev. ekonomiska frågor.


-Tävlingar/läger:

*Seniorer

-V.37 gemensamt läger i Gävle lördag.

-V.39 Friståendesöndag, Gävle

-V.41 Friståendesöndag, Gävle

-V.44 Friståendesöndag, Gävle ( Ej juniorgrabbarna )

-V.48 Friståendesöndag, Gävle 

-V.51 Friståendesöndag, Gävle


*Norrlands:

-V.37 gemensamt läger, fredag kl. 19.00-lördag kl. 20.00, Gävle

-V.40 Norrlandsläger, fredag-söndag, Sundsvall

-V.43/44 Norrlandsläger, söndag-måndag, Sundsvall

-V.45 Rikstvåan, Västerås

-V.47 JSM, Halmstad


Se kalendern för alla samträningar och läger:


Tävlingar:

-Rikstvåan v.45, Västerås 6-8/11. Seniorer och Norrlands, juniorerna kör friståendet.

-JSM v.47, Halmstad 19-22/11. Besked kommer 18/9.


Laguttagning:

*Norrlands

Rikstävling:

-Fristående

-Uttagning till redskap bestäms efter förträningen men målet är att alla ska tävla.


*JSM:

-Uttagning av laget som ska tävla meddelas senast innan vi påbörjar resan ner till tävlingen. Laget består av 4 killar och 4 tjejer plus 1 reserv av varje. Alla dessa får förträna.

-De som tas ut till friståendet ( 4+4 ) får sedan vara med på tävlingsgolvet under hela tävlingen och har chansen att få varv på redskapen.

-Uttagning för vilka som får tävla på redskapsvarv tas ut efter förträningen


Norrlandslaget/SM 15-18 år:

För att få chansen i Norrlands så är förutsättningarna dess:

*Ha en mognad både som person och gymnast och tänka laget före jaget. Minst 15 år.

*Eget ansvar för kost, sömn och träning

*Ha eller vara på väg att nå de fristående- och varvmål som laget har.

*Prioriterar gymnastiken före andra idrotter och resor mm

*Har hög närvaro på hemmaplan

*Vara tävlingsinriktad

*100% närvaro på alla läger och samträningar med Norrlands, innebär att semesterresor, andra aktiviteter mm måste planeras efter hur läger och tävlingar ligger.

*Inga veckolånga resor två månader före JSM/riks

*Få stöttning hemifrån ekonomiskt och med planering.


Senior SM gymnaster 17 år-:

( Se Norrlandslaget och tänka ett steg längre)

*Tänka gymnastik året runt

*Prioritera gymnastiken före allt, även resor, kompisar/familj, födelsedagar/student m.m

*Planera tiden utanför gymnastiken noggrant

*Reseförbud ( Veckolånga resor ) två månader före SM/riks

*Alkoholförbud två månader före SM ( Sunt förnuft )

*Ställa upp för föreningarna ( hemmaföreningen och Gävle )


Kostnader SM/Norrlands:

*Träningsavgift Sundsvallsgymnasterna

Betalas vi vårt bokningssystemet

*Terminsavgift Norrlands/SM

ca: 1500 kr/ termin ( beroende på hur många läger det blir per termin )

Bokas och betalas vi Gefles bokningssystemet.

*Tävlingsavgifter/resa/boende/mat

ca: 1500 kr/tävling ( 2 tävlingar/termin )

Bokas och betalas vi Gefles bokningssystemet.

*Kläder

*Resor till läger bokar och står ni för själva. Ni kan ansöka om att få 50% tillbaka på resor ( Mellan Gävle-Sundsvall ) men max 3000 kr/gymnastikår ( Höst-vår ). Redovisas efter tävlingsåret , viktigt att spara kvittona.Ekonomisk bakgrund:

Sundsvallsgymnasterna betalar en "Elitsatsningskostnad" till Gefle gymnastikförening med 2500 kr/gymnast/termin för att täcka delar av ledarersättningar, lokalhyror m.m som Gefle GF står för.


Övrigt:

-Föreningskläder m.m ( Sundsvallsgymnasterna)  www.allinsports.se

-Norrlands/SM föreningskläder beställs manuellt på kommande läger och swishas


Att vara Elitgymnast


Städning:


 
Samarbetspartner: