Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Gymnast och föräldramöte trupp 1, ht 2019:
2019-08-22 16:14

Gymnast och föräldramöte trupp 1, ht 2019:


Dagordning

*Gymnaster

*Ledare

*Tävlingslag

*Förväntningar

*Träningar, kalender

*Läger/tävlingar

*Kostnader

*Norrlands JSM

*Senior SM-laget

*Att vara Elitgymnast


-Gymnaster/lag:

SM senior-mix:

Sebbe

Norrlands JSM-mix:

Matilda, Albin, Per, Elis, Felix, Alma, Anna, Hedda

Tävlar med trupp 2:

Sara S, Engla, Noah, Nils

Övriga:

Thea, Sara J


-Ledare

Redskap:

Huvudledare, Patrik Ekman 070-2881252, patrik.ekman@hotmail.com

Fristående:

Huvudledare, Ida Martinsson, 070-204 31 36 , idamartinsson80@hotmail.comFörväntningar:

-På oss ledare:

*Planerade träningar

*Ge alla de bästa förutsättningarna både individuellt och som lag för att utvecklas på lång sikt

*Säkerhet

*Skapa Gemenskap


-På Gymnaster

*Laget före jaget

*Rehab

*Fokuserade

*Hjälpa varandra

*Närvaro på träningarna, vi är ett lag. Närvaro även vid skada. Meddela på fb alt. Via Sms om ni inte kan komma, annars räknar vi med att alla kommer.

*Göra sitt bästa

*Komma i tid-På föräldrar:

*Rehab, besöka sjukgymnast tidigt, följa upp.

*Kost, bra mat ca: 1 timme innan träning

*Sömn minst 8 timmar

*Hjälpa till utanför träningen, städning, vid tävling/läger, ombyggnader

*Stötta era barn

*Låta oss tränare sköta träningsupplägget/uttagningar

Förväntansdokument i sin helhet finns på vår hemsida.

www.sundsvallsgymnasterna.se


-Träningsupplägg/tider:

*Måndagar 18.15-21.15

Fristående på Birstahov och styrka på Friidrotten, endast SM/JSM och övriga

*Onsdag 18.15-21.15

*Torsdag 18.15-21.15

*Söndag 18.15-21.15 ( När SM/Norrlands har träning i Gävle så är det samträning med trupp 2, 17.15-20.00)


Vi kommer inte ta hänsyn till de som inte kommer på alla träningar, utan under vecka kommer alla tre redskap köras men inte under varje träning.


Periodiceringen för terminen kommer sättas upp i hallen. ( Ej klart)


Plus 1-2 styrkepass/konditionspass varje vecka hemma eller på gym


Vi kommer kommunicera ändrade träningstider via vår FB-grupp. Alla tider finns i kalendern via medlemsappen eller på vår hemsida.
-Individuella samtal

*Påbörjas under vecka 38

*Kommer ske innan träningarna

*Läggs in som omröstning på FB

*Ni föräldrar får se till att det formulär som jag vill att gymnasterna fyller i innan samtalen blir gjorda.


-Tävlingar/läger:

*Trupp 2:

-Falun 26 oktober?

-Söderhamn november?


*SM-laget:

Se kalendern för alla samträningar och läger

-Riksettan ort ej klar 16-17 november

-JSM ort ej klar 30 november-1 december


Laguttagning:

*Trupp 2:

-På mindre tävlingar uttagning i fristående ca: 2 veckor innan. och likavarv kvällen/träningen innan tävling. ( Alla som kan friståendet och har närvaro på fritåendeträningarna kommer få tävla på minst ett fristående)

*JSM-laget

Rikstävling:

-Uttagning till friståendet ( 4 killar och 4 tjejer ) plus en reserv av varje

-Uttagning till redskap bestäms efter förträningen


JSM tävlingen:

-Uttagning av laget som ska tävla gör senast innan vi påbörjar resan ner till tävlingen. Laget består av 4 killar och 4 tjejer plus 1 reserv av varje. Alla dessa får förträna.

-De som tas ut till friståendet ( 4+4 ) får sedan vara med på tävlingsgolvet under hela tävlingen och har chansen att få varv på redskapen.

-Uttagning för vilka som får tävla på redskapsvarv tas ut efter förträningen


Norrlandslaget/SM 15-17 år:

För att få chansen i Norrlands så är förutsättningarna dess:

*Ha en mognad både som person och gymnast och tänka laget före jaget. Minst 15 år.

*Eget ansvar för kost, sömn och träning

*Ha eller vara på väg att nå de fristående- och varvmål som laget har.

*Prioriterar gymnastiken före andra idrotter

*Ha hög närvaro på hemmaplan

*Vara tävlingsinriktad

*100% närvaro på alla läger och samträningar med Norrlands

*Få stöttning hemifrån ekonomiskt


Senior SM gymnaster 17 år-:

( Se Norrlandslaget och tänka ett steg längre)

*Tänka gymnastik året runt

*Prioritera gymnastiken före allt, även resor, kompisar/familj, födelsedagar/student m.m

*Planera tiden utanför gymnastiken noggrant

*Ställa upp för föreningarna ( hemma föreningen och Gävle )

Kostnader ej SM/Norrlands:

*Träningsavgift Sundsvallsgymnasterna

*Tävlingskostnader

*Lägerkostnader

Dessa tre kostnader betalas vi bokingssytemet


*Kläder

*Resor

Dessa två sköter ni själva


Kostnader SM/Norrlands:

*Träningsavgift Sundsvallsgymnasterna

Betalas vi vårt bokningssystemet

*Terminsavgift Norrlands/SM

ca: 1500 kr/ termin

Bokas och betalas vi Gefles bokningssystemet.

*Tävlingsavgifter/resa/boende/mat

ca: 1500 kr/tävling ( 2 tävlingar/termin )

Bokas och betalas vi Gefles bokningssystemet.

*Kläder

*Resor till läger bokar och står ni för själva. Ni kan ansöka om att få 50% tillbaka på resor ( Mellan Gävle-Sundsvall ) men max 3000 kr/gymnastikår ( Höst-vår )


Ekonomisk bakgrund:

Sundsvallsgymnasterna betalar en "Elitsatsningskostnad" till Gefle gymnastikförening med 2500 kr/gymnast/termin för att täcka delar av ledarersättningar, reducerade resor/boende m.m som Gefle GF står för, under 2018 uppgick den kostnaden till ca: 400 000 kr för Gefle som förening gällande SM/Norrlands)


Övrigt:

-Föreningskläder m.m ( Sundsvallsgymnasterna) www.allinsports.se

-Gefles föreningskläder beställs manuellt på kommande läger.


Att vara Elitgymnast:


 
Samarbetspartner: